O profesor Juan Neira e o equipo de alumnos Antonio Fernández, Brais López, Bruno Rodríguez, David Valiño e Adrián Viqueira Fixeron unhas simulacións de Robótica Industrial

O profesor Juan Neira e o equipo de alumnos Antonio Fernández, Brais López, Bruno Rodríguez, David Valiño e Adrián Viqueira Fixeron unhas simulacións de Robótica Industrial

O profesor Juan Neira e o equipo de alumnos Antonio Fernández, Brais López, Bruno Rodríguez, David Valiño e Adrián Viqueira Fixeron unhas simulacións de Robótica Industrial