CONFERENCIAS: “Todos somos emigrantes”

2º Parte: “Xente do mundo en Galicia”

19 de xaneiro de 2009

Dª Andrea Franchino, veu desde Arxentina e, a pesar de levar moito tempo en España, non olvida o seu país, nin perde o seu acento… nen o costume de tomar mate.

Explicounos as comida típicas de aló, a vida e a relación con outros compatriotas arxentinos en Galicia.

O final realizouse un coloquío no que participó tamén o su marido.

A charla foi presentada pola súa cuñada Macaren Farias e O delegado de curso Adrián Freire.

San Valentín con poesía

Alumnado participante
Alumnado participante

Alumnos de 3º y 4º ESO organizaron un recital de poesía amorosa no instituto dentro das actividades da materia de de Iniciativas Emprendedoras da profesora Isabel López Mariño.

O recital de poesía amorosa resultou de gran éxito debido a las duras horas ensayadas anteriormente.

Puderon ser oidos poemas de: Becquer, Pablo Neruda, Rosalía de Castro, Ángel González e Antón Avilés de Taramancos.

Tamén se repartiron trípicos e pegatinas alusivas ó tema do acto.

Participaron, de cuarto curso: Marta Fernández, Paz López, Andrea Díaz, Amanda Yagüe e Elba Tenreiro, de terceiro: Rubén Lago, Alexis Marques, Juan Ramil, Aílton Junior Alves, Héctor Pardo, Patricia Figueiras , Ana García , Beatriz Motos, Matthijs Taris, Belén Trobo e Ione Villasante.

As presentadoras foron: Macarena Farías e Laura Vázquez e da música encargáronse Jacobo Machiavello e Julio Ramos .

Saliéntase a gran participación do alumndo neste Primeiro Festival de Poesía amorosa.

Proxecto Comenius

Nesta primeira semana de febreiro realizarase a visita preparatoria a Chieti (Italia) para o establecemento do proyecto Comenius: “Da Tradición ¨Modernidade”. Ademais de Italia e España participan Portugal, Bulgaria e Alemania.

O profesor de Francés do noso centro Carlos Vidal realizará a visita previa para o establecemento dos contactos e a realización das actividades. Estas realizaranse nos vindeiros anos polo profesorado e o alumnado dos diferentes Centros europeos para o intercambio de experiencias e a realización dun traballo conxunto, no que se estuden as diferentes manifestación artísticas, culturais, literarias e de costumes ó longo destes últimos anos en Europa. Esta temática será abordadas desde as diferentes materias educativa.

Visitas de arquitectura e urbanismo II. A Coruña

O día 5 de febreiro o alumnado de 3º curso realizou a visita ó concello de a Coruña para estudar a evolución da arquitectura na cidade. Dese a idade media ata a arquitectura de vangarda. A visita fori organizada polos alumnos: Adrián Freire, Marta Sánchez, Sara Sánchez, Sara Sequeiros, Lidia Candal, Laura Sánchez e Jessica Valadares.

Durante toda a mañán foi analizado e estudiado a arquitectura da Idade Media (igrexa de Santiago e Santa María) , o barroco (Igrexa de Sanxurxo e Santo Domingo e pazo de Cornide Saavedra), historicismo (igrexa de san Andrés), modernismo (casas da rúa Real e San Andrés), ecléctico (banco Pastor e edificios de Linares Rivas), racionalista (mercado de San Agustín), contemporáneo (fundación Luís Seoane, Domus, fundación Caixa Galicia, museo de Arte Sacra) e os Cantóns, plaza das bárbares e xardín de San Carlos.

Exposición:”Cambio climático”

O 2 de febreiro inaugurouse no IES Neira Vilas a exposición “Cambio climático”, en colaboración co CEIDA, para informar e realizar actividades interdisciplinares sobre este problema medioambiental e informarse das solucións e medidas a adoptar ao respecto. A mostra permanecerá no centro educativo ata o 20 de febreiro. Infórmate sobre os contidos da exposición.

Visitas de arquitectura e urbanismo I. Oleiros

Xardín de A Capela
Xardín de A Capela

O día 29 de xaneiro o alumnado de 3º curso realizou a visita ó concello de Oleiros, a varios sitio relevantes do municipio para coñecer cómo a través de convenios urbanísticos e posible a recuperación para os cidadánsa. Este itinerario estivo organizado polo equipo formado por: Daniel Vázquez, Stephania Torres, Pablo Quiroga, Antía L. Mosteiro e Rubén Barcia.

Igrexas, pazos e lugares de interés medioabiental foron recuperados para os veciños. Foi visitada o parque de A Capela, unhas ruinas convertidas nun encantador xardín romántico. O entorno e a igrexa barroca de Lians no interior e exterior e o interesante cementerio, despois o pazo de Lóngora convertido nun centro metereolóxico e hospedería para visitantes da universidade; no castro de Xaz observouse os foxos e murallas. Despois en Santa Cruz, visitouse o monumento á emigración, o castelo e a iglesia , interesante exemplo de arquitectura racionalista, para rematar visitando o fermoso paseo de Bastiagueiro.

Conferencia de D. Alfredo Olañeta

O pasado día 31 de Xaneiro D. Alfredo Olañeta, arquitecto municipal de Oleiros, dictou a conferencia no noso centro educativo dirixida ó alumnado de 3º curso. Principiou explicando qué é un plan de urbanismo, os diferentes plans e os ámbitos de actuación. A continuación enumerou oas fases do urbanismo no noso concello, a evolución dos plans parciais e os plans de futuro. Tamén salientou a recuperación de lugares e edificios gracias ós convenios urbanísticos.