Semana Branca Andorra 2008

Semana Branca Andorra 2008
Semana Branca Andorra 2008

Do 12 ao 19 de Xaneiro de 2008 nas estacións de esquí de Pal Arinsal e Ordino Arcalis. Un total de 37 alumnos: os máis de 1º de Bacharelato e 4º da ESO e, con menor presenza de 3º e 2º ESO, desenvolveron a actividade de esquí e snow.

A partir da toma de contacto con deportes non habituais como son o esquí e o snow avanzamos: na mellora do tempo de ocio; da convivencia entre os alumnos – potenciando os aspectos de socialización -; no enriquecemento interpersoal; na mellora do autoconcepto e a autoestima; na maduración e desenvolvemento integral do alumno dende unha perspectiva de integración social, cultural e deportiva nun ámbito remoto.

De partida, trátase de achegar ao alumno á práctica duns deportes de inverno como son o esqui e o snow. Deporte específicos, de cote asociado por descoñecemento a un alto poder adquisitivo (como a vela ou outros) – cada vez é máis practicado a nivel escolar, porén. Faise asi deporte nun ámbito natural privilexiado grabándose como unha referencia máis para enriquecer o tempo de ocio do alumno nun futuro próximo de xeito individual e colectivo: coñecendo o material necesario, o seu custo e o xeito de xestionalo autonomamente. Por outra banda, analizada polo miudo, desenvólvese como dinámica de grupos que están en convivencia facendo cousas tanto específicas como cotiás que necesitan do impulso das habilidades sociais, da autonomía, da tolerancia… Medrando como cidadáns futuros en clave de opinión, respecto, compromiso coas normas como medio de convivencia asumíndoas criticamente aínda sendo necesarias. Sumando actividade deportiva, ámbito natural e marco educativo cada alumno puido ir definindo a súa autonomia, autoestima, o coñecemento del mesmo, utilizando estratexias socializantes que o definan como individuo, cidadán, que respecte e sexa respectado polo resto, dende os seus actos e consecuencias pasando polas súas opinións.

Visita a SOGAMA

1. Presentación de la maqueta
1. Presentación de la maqueta

El departamento de ciencias organizó, el pasado 18 de enero, una visista dirigida a los alumnos de 4º de E.S.O. y 2º de Bachillerato (de la opción de ciencias) al complejo medioambiental de Sogama. Las instalaciones tienen capacidad para tratar 550.000 toneladas de residuos urbanos al año y da empleo a un millar de personas. En este complejo se lleva a cabo la separación de los materiales reciclables (que se entregan a distintas empresas para recuperarlos) y también se extrae energía eléctrica de la fracción no reciclable.

La visista comenzó aproximadamente a las 12:00 de la mañana, hora en la que llegamos a las instalaciones del complejo medioambiental situado en Cerceda. Tras una pequeña charla de las monitoras, en la que se nos mostraron en una maqueta (foto 1) la distribución de las instalaciones y los aspectos básicos de su funcionamiento, nos dividimos en 2 grupos e iniciamos el recorrido por las distintas naves (se nos recomendó el uso de casco como medida protectora; foto 2)

Pudimos comprobar in situ como una veintena de mujeres manipulan la basura (foto 3) procedente del colector de recogida selectiva que llega a la planta de clasificación de envases ligeros (donde se recupera los envases de plástico, bricks y latas; fotos 4-5-6)

2. Iniciamos la visita
2. Iniciamos la visita

Mas tarde nos mostraron dos enormes fosas (foto 7) donde se almacenan los residuos inservibles que van a ser incinerados. Dichos restos deben someterse previamente a un proceso de secado para que puedan arder (foto 8). El material obtenido, que se denomina CDR (combustible derivado de residuos), pasa a un enorme almacén (foto 9)que surte a la planta termoeléctrica (foto 10-11) de la que se extrae energía suficiente par abastecer a una ciudad como La Coruña (foto 12)

Finalmente nos mostraron el vertedero donde se almacenan las cenizas que resultan de la combustión de la basura (foto13)

La necesidad de proteger el medio ambiente se ha convertido en una de las prioridades y preocupaciones de la sociedad actual. La colaboración de los ciudadanos es esencial para minimizar la producción de basura y propiciar su reciclaje. Por ello consideramos que este tipo de visitas es fundamental para implicar a los jóvenes y mostrarles el modo en que pueden colaborar activamente al desarrollo sostenido de Galicia.

Charla do Equipo de Mediación na universidade da Coruña

Charla na UDC
Charla na UDC

O 16 de xaneiro, integrantes do grupo de mediación, os alumnos: Alberto Gómez, Jessica Vilariño, Jennifer Alvarez, Iris Pena e Alexandra Balbás e os profesores Fernando Vidal e Warinca Arce do noso Instituto contaron a súa experiencia a futuros educadores sociais. Foi na facultade de Ciencias da Educación na clase da materia “modelos de educación para a paz e o desenvolvemento”

O motivo central da intervención foi a mellora da convivencia no centro e as súas consecuencias positivas para a aprendizaxe.

O Equipo de mediación, que leva catro anos de andaina, mostrou como as causas da violencia, como saída para a solución dos conflictos, van mudando. Foi identificado o “aburrimento vital” como a orixe principal de determinadas condutas violentas entre os adolescentes na nosa sociedade. Esta afirmación foi confirmada polos resultados dunha enquisa realizada no centro educativo no curso pasado.

Diante desa problemática o equipo de mediación está a desenvolver diversas actuacións, e son:

  • a promoción da aprendizaxe de técnicas de estudo e habilidades sociais nas titorías
  • plan de acollida dos novos alumnos
  • organización de ligas deportivas para dinamizar os recreos
  • o observatorio da convivencia plantexado da man dos delegados
  • a interacción de alumnos dos primeiros anos con exalumnos para enfrontalos co tema das expectativas
  • a mediación na resolución de conflitos.

A esta charla asistiron tamén membros do Instituto Manuel Murguía de Arteixo que poñerán en marcha unha experiencia similar.

A profesora, Cathryn Teasley, e o alumnado presente consideraron moi interesante a comunicación da experiencia e subliñar a necesidade de afondar na democratización escolar en tódolos eidos.