Zona de ensaio técnico de paneis solares fotovoltaícos: fixos, móbiles en dúas dimensións e outra que se move en todas direccións seguindo automaticante ao sol.

Zona de ensaio técnico de paneis solares fotovoltaícos: fixos, móbiles en dúas dimensións e outra que se move en todas direccións seguindo automaticante ao sol.

Zona de ensaio técnico de paneis solares fotovoltaícos:
fixos, móbiles en dúas dimensións e outra que se move
en todas direccións seguindo automaticante ao sol.