Triunfo no foro (baixo o arco de Septimio Severo)

Triunfo no foro (baixo o arco de Septimio Severo)

Triunfo no foro (baixo o arco de Septimio Severo)