2º Bacharelato interpreta unha peza tradicional chinesa en Hong-Kong

2º Bacharelato interpreta unha peza tradicional chinesa en Hong-Kong

2º Bacharelato interpreta unha peza tradicional chinesa en Hong-Kong