Presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe axudado polo Alcalde de Oleiros ángel García Seoane corta a cinta inaugural

Presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe axudado polo Alcalde de Oleiros ángel García Seoane corta a cinta inaugural

Presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe axudado polo Alcalde de Oleiros ángel García Seoane corta a cinta inaugural