Consello Escolar. Curso 2005-2006

Presidente

 • Jesús M. Fernández Llaneza

Secretario

 • Víctor Nogueira Fariña

Xefe de Estudios

 • Xosé Rodríguez Rodríguez

Representantes do profesorado

 • Ángeles Andrade Sanjurjo
 • José López Couce
 • Ricardo Puig de LLano
 • Milagros Rey Pichel
 • Elvira Sanz Gómez
 • Fernando Vidal Meijón
 • Antonio Varela Caamaño

Representante da ANPA

 • Vacante

Representantes dos Pais/Nais

 • Susana Juane Sánchez
 • Pilar Romero Fernández

Representantes do Alumnos

 • Adrian Bello Cruz
 • Claudio de Luís Pampín
 • Montserrat Martínez-Piñeiro

Persoal do Persoal de Admon. e Servizos

 • Mª Esther Ramos Esperante

Concello

 • José J. Álvarez Costoya