Consello Escolar. Curso 2002-2003

Presidente

 • Mª Jesús Souza Castelo

Secretario

 • José López Couce

Xefe de Estudios

 • Faustino Seijas Seoane

Representantes do profesorado

 • Victor Nogueira Fariña
 • Elvira Elisa Sanz Gómez
 • Ricardo Puig de LLano
 • Ángeles Andrade Sanjurjo
 • Jesús Fernández Llaneza
 • Pilar Morandeira Roel

Representante da ANPA

 • Mª del Pilar Romero Fernández

Representantes dos Pais/Nais

 • Susana Juane Sánchez
 • Mª del Pilar Prado de la Iglesia

Representantes do Alumnos

 • Laura Álvarez Cabanas
 • Bárbara Cadavieco Oliva
 • Cristina Escourido García-Souza

Persoal do Persoal de Admon. e Servizos

 • Mª Esther Ramos Esperante

Concello

 • Mª Esther Isabel Garrido Pan