Visita dun grupo de alumnas catalás de terceiro curso do ESO

Durante un cuadrimestre do curso, algúns institutos de Cataluña ofertan Lingua Galega e Literatura entre as súas disciplinas optativas.

Tal é o caso do IES Narcis Monturiol, de Barcelona.

Un grupo das súas alumnas de Terceiro Curso do ESO mantivo contacto vía internet con alumnas e alumnos do IES Xosé Neira Vilas, do mesmo nivel.

Agora as nosas correspondentes catalás pasan unha semana de visita en Galiza, e o luns 11 de maio visitan o noso instituto: así, grazas á lingua galega, chegarán a coñecerse en persoa aquelas persoas que até agora só tiveran coñecemento escrito.

O IES Xosé Neira Vilas acolle coa súa máis efusiva benvida ás alumnas de Catalunya e ás súas profesoras acompañantes.