“Cómo foi a miña vida” charlas do Departamento de Historia

Carmen Miguez Sanguiñedo
Carmen Miguez Sanguiñedo

CARMEN MIGUEZ SANGUIÑEDO

Nace en Montevideo (Uruguay) no ano 1948. Ten 59 anos.

Os pais eran de Miño, os dous marchan ó Uruguay.

A nai marcha en 1937 fuxindo por Portugal. Marchou cun balazo no ombligo. “Mi madre no me contó porqué” pero a situación era horrible. Cóntanos que xa mataran á maestra Doña María, filla do farmacéutico D. Joaquín.“Era horrible las venganzas que había en los pueblos, y era horrible también la iglesia”

O seu pai ya marchara no 1928 . Eran cuatro irmáns e a pesar ser a nai viuda reclutan a tres deles para o servicio militar.

El so voltou para ver á súa nai antes de morrer. Prometeu non volver ata que morrera Franco.

Un hirmán (tío dela) Manuel Miguez Cordal se escapou durante a guerra. Estivo no frente republicano e marchou despois a Rusia.

Carmen viviu –de referencias- a dictadura de Franco pero logo tocoulle vivir dúas na súa propia vida: no Uruguay no 1973, fuxe despues a Argentina e alí al ha de sufrirla de novo en 1976 .

Ven coa súa familia a España escapando de novo, agora da críse económica: el corralito. Establécese no 2002 en Coruña y empeza unha nova vida co seu marido que non cobra xubilación e fillos estudiando.

A súa vida é como a de tantos emigrantes, de emigrante aló, emigrante acó….