A Olimpíada do Saber

(Ver a clasificación da Olimpíada)

Bases Xerais

 • A Olimpíada do Saber
  A Olimpíada do Saber

  Establécense unha soa modalidade:

 • ESO e BACHARELATO
 • Cada día, de Luns a Venres ás 10:15 a.m. publicarase nos taboleiros do vestíbulo e da entrada da Biblioteca, “A pregunta do día” unha pregunta de cultura xeral.
 • Ademais, todas as semanas, alternativamente, proporase, ademais da pregunta diaria, “A Aposta da Semana” ou o xogo de “Pista a Pista”(Ver bases).
 • A inscrición de equipos farase na Biblioteca en calquera momento, antes ou durante a Olimpíada
 • O profesor encargado da Olimpíada (Xosé Manuel Martínez Fraguela ) dará fe da entrega das respostas
 • Ao remate da Olimpíada, e en caso de empate, celebrarase un desempate en lugar e hora axeitadas.
 • Os equipos estarán compostos por cinco membros como máximo, PODENDO SER OU NON DA MESMA CLASE, CURSO e NIVEL (ESO e BACH.).
 • O equipo que ao final acade máis puntos será o gañador do concurso.
 • Os profesores/as non deben resolverlles a pregunta, como única axuda poden orientalos sobre o tipo de libros a consultar.
 • Se o xurado detecta outro tipo de axuda descalificará ao equipo concursante.
 • En caso de reclamación, ésta entregarase por escrito na Biblioteca antes das 10:15 do día seguinte á publicación da resposta motivo da citada reclamación.

Os premios consistentes en material deportivo e/ou cultural, serán:

 1. premio por valor de 150 €uros ó equipo clasificado en 1º lugar
 2. premio por valor de 100 €uros ó equipo clasificado en 2º lugar
 3. premio por valor de 50 €uros ó equipo clasificado en 3º lugar

Pode descargar as Bases Olimpíada [pdf.gif, 0 kB 41 kb]