Visita a Compostela

O luns 8 de marzo alumnado de 4ºC acompañados da profesora Carmen García-Rodeja, visitou Compostela. A pesar do día de frío e vento foi posible ver a cidade sen chuvia e sen turistas.

A visita servíu para identificar e coñecer máis a fondo os principais edificios da cidade, tanto da arquitrectura tradicional como da monumental. Observouse o urbanismo, as rúas medievales, as plazas barrocas e o interior dos principias edificios religiosos. Tamén se visitaron algúnha das exposicións temporais que durante eses días estaban en Santiago.

Ó longo da visita leronse textos sobre a cidade en lugares especialmente significativos.