O IES Xosé Neira Vilas, centro plurilingüe

No curso académico 2010-11, o IES Xosé Neira Vilas foi seleccionado como centro plurilingüe segundo a convocatoria efectuada pola Xunta de Galicia con data 30 de xuño de 2010. Concretamente, no nivel de 1º ESO, as materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia e Proxecto Interdisciplinar, serán impartidas en francés nos grupos de referencia, de acordo co proxecto presentado diante da inspección educativa.

Nun centro con vocación polo impulso do plurilingüismo, esta experiencia engade un novo acontecemento a esta promoción da multiculturalidade.