Persoal non Docente. Curso 2012-2013

Administrativa
  • M. Isabel Mejuto Sampayo
Conserxes
  • María Esther Ramos Esperante
  • María Rey Andrade
Persoal de Limpeza
  • Pilar Domínguez González
  • María Eugenia Cernadas González
  • María del Carmen Naya Míguez