Consello Escolar. Curso 20011-2012

Presidente

 • José López Couce

Xefe de Estudios

 • Xosé Rodríguez Rodríguez

Representantes do profesorado

 • Isabel López Mariño
 • Ricardo Puig de LLano
 • José Antonio Rodríguez Amedo
 • Elvira Sanz Gómez
 • Antonio Varela Caamaño
 • Carlos Vidal López

Profesor coordinador da biblioteca [PLANBE]

 • Fernando Vidal Meijón

Representante da ANPA

 • Francisco Peral Moldes

Representantes dos Pais/Nais

 • Mª Belén Pérez Sanmartin
 • Modesto Yañez Garrote

Representantes do Alumnos

 • María Vázquez Barral
 • Antía López Mosteiro
 • Adrián Freire Rodríguez

Persoal do Persoal de Admon. e Servizos

 • Mª Esther Ramos Esperante

Concello

 • Mª Esther Isabel Garrido Pan