Arquivos da etiqueta: Gleicielly Guimaraes

Conferencia: “Mi experiencia de vida” a cargo de Emilio Gómez Expósito

Emilio Gómez na entrevista
Emilio Gómez na entrevista

Dentro das charlas da clase de Historia, o noso conferenciante contou a súa experiencia vital como “neno de Moscova”, xa que de familia galega e residente en Xixón foi evacuado á Unión Soviética onde permaneceu máis de vinte anos. Explicou a súa infancia, as vicisitudes da súa vida na Unión Soviética durante eses anos e o retorno a Galicia. Estuvo dirixido ó alumndo de 1º de Bacharelato e 4º de ESO e foi realizada o 14 de Febreiro.

Entrevista a Ramón López Facal

Ramón López Facal e as súas entrevistadoras Sara Castro e Gleicielly Guimaraes
Ramón López Facal e as súas entrevistadoras Sara Castro e Gleicielly Guimaraes
Ramón López Facal
Profesor de Didáctica das Ciencias Sociais na Universidade de Santiago, anteriormente profesor de Instituto durante 35 anos e profesor asociado no departamento de Historia comtemporánea da USC.
Membro da asociación ‘Sine Nomine’, promotora da renovación dos métodos de ensino das Ciencias Sociais, Xeografía e Historia, coautor de diversas publicacións sobre historia contemporánea, entre elas algún libro de historia do mundo actual e de historia de España, ou das exposicións sobre a 2ª república, o franquismo e a transición promovidas pola Fundación 10 de marzo, unha das cales está connosco entre o 4 e 14 de abril: ‘Imaxe gráfica da Segunda República’.
Gran divulgador do ensino da Historia e persoa moi recoñecida a nivel nacional e internacional polo seu interés investigador.
Participou na Semana Cultural do noso centro educativo, coa conferencia “80 anos da proclamación da Segunda República”

A II República foi a primeria experiencia democrática en España

¿Cal é a importancia da función de profesor, ¿Cómo se pode influir na sociedade desde as clases?

Trata de formar os alumnos da mellor maneira con unha influencia indirecta, con todo esto, os alumnos serán capaces de coñecer a sociedade, de tomar decisións, de facer o mellor para eles e para a sociedade.

¿Cómo se debe ensinar historia?

Debemos coñecer a Historia e así entender o mundo que temos hoxe. Entender de onde vimosé saber o que non che gusta e cambiálo. É moi importante a reflexión sobre o pasado..

¿Cal son as principais fontes para estudio da Historia?

Facer Historia é facer preguntas desde o presente para o pasado. Temos fontes escrita, e orais, tamén os restos arqueolóxicos, a documentación histórica. Todo depende do tema, non hai unha única fonte.

¿Hai moita diferencia de cómo se ensina a Historia nas difrentes comunidades autónoma do estado español? ¿E en Europa?

Moi pouco, hai moi pouco diferenza . Menos dun 7% en cada comunidade (entre 2). A maneira na que se ensina tampouco hai moita diferenza e non é solo en España. Depende do dinamismo do profesorado que ensina.

Ramón López Facal e as súas entrevistadoras Sara Castro e Gleicielly Guimaraes

¿Qué prefiere o Instituto ou a Universidade?

Fun profesor trinta e cinco anos nun instituto e dez na Universidade. No instituto tes máis horario, máis grupos, nivéis que esixen moita adicación. Na universidade tes un traballo máis cómodo e máis tempo para investigar.

A Segunda República en España ¿Qué significou? ¿Qué nos queda dela?

Significou a primeira experiencia democrática. Tiña como consecuencia cambiar causas que viña retrasadas como a relación entre igrexa-Estado, a igualdade de dereitos, o papel da muller…. Moitas das propostas de República desenvolvéronse despois. Quíxose transformar un país dun xeito democrático. Quédanos dela a sumisión dos militares ó poder civil, que se favorezca ós máis desfavorecidos ou os dereitos da muller. Son retomado hoxe coa democracia.

¿Ten viabilidade unha Tercera República?

¿Por qué non?

¿Qué opina de cómo se ensina a Historia na Educación Secundaria?

Hai de todo. Non todos ensinan de igual maneira e aprenden de igual maneira. Apréndese mellor do que se ensina. Hoxe hai maiores recursos e actualemente hai 200.000 de alumnos. Pero sí que se millorou moito.

¿Ten interés recordar os valores republicanos?

Si, por suposto. É ensencial República é “res pública”, os valores republicanos son os valores democráticos e os valores democráticos están por riba de todo.