Arquivos da etiqueta: Proxecto Interdisciplinar

Proxecto Interdisciplinar

Nos derradeiros dias de xuño levouse a cabo unha exposición do traballo feito no proxecto interdisciplinar polo alumnado de 1º de ESO.

O proxecto interdisciplinar é un achegamento, de forma conxunta, compartida, aos saberes das outras materias do currículo. Co tema “A Vexetación Autóctona de Oleiros”, dedicóuselle unha hora semanal ao longo de todo o curso, nas aulas de primeiro de ESO.

O estudio do tema elixido fíxose desde varios disciplinas : Ciencias Sociais (mapas de climas do mundo, de Europa, de España e de Oleiros e as características do clima da zona xeográfica na que se sitúa Oleiros. Vexetación autóctona que medra nestes espazos xeográficos que presentan esas características) , as Ciencias Naturais (características da vexetación autóctona. Estudio de cada una das especies: Castiñeiro, carballo, Piñeiro, toxo, xesta, fieitos, queiruga), Plástica (debuxo das árbores, follas, frores e froitos de cada una delas), Lingua (comprensión e expresión de textos, recollida de información, s, expresión oral)…

Estudiaronse as seguintes plantas: castiñeiro, carballo, piñeiro, toxo, xesta, queiroa e fieito.

Unha vez feita a recollida de datos fíxose unha composición con cada unha das plantas.

O resultado final é o que aparece nas fotos.