Alumno destacado

Borja Araujo, alumno do IES Neira Vilas, destaca na selectividade

Compre salientar que a segunda millor nota tamén correspondeu a un alumno dun centro de ensino público, o IES Alfonxo X da Barcala-Cambre.

Borja Araujo
Borja Araujo