Actividades do curso 2005-2006

 

DATA PROFESORES GRUPO ACTIVIDADE
18-10-05 Antón García 1º ESO Visita á Casa das Ciencias
19-10-05 Dorinda Rivera
Elvira Sanz
1º Bach Visita aos tellados da Catedral. Asistencia á representación teatral da obra “Seis personaxes en busca de autor”
19-10-05 Milagros Rey
Carmen Porta
4º ESO Visita á DOMUS
3-11-05 Matias Cuba
Ricardo Puig
4ºA,4ºB, 4ºC Visita ás Fragas do Eume
Visita ao Mosteiro de Caaveiro
10-11-05 Mª del Carmen González
X. M. Martínez
Mª Isabel Veiguela
2º ESO Xornada de Cinensino no edificio de “A Fábrica”
17-11-05 Aniana Díaz
Mª Jesús Souza
Xosé Rodríguez
4º A, 4ºB,1º Bach (Física e Química) Visita á Facultade de ciencias da Universidade de A Coruña
23-11-05 X. M. Neira 3º ESO Sotavento
30-11-05 Dep. Galego 4º A, B, C Museo de Pontevedra
01.12-05 Dep Música 4º C, 4º D, 1º Bach Pazo de Congresos
15-12-05 Dep. Debuxo 3º B ESO Exposición: Margaret Bourke White. Fotógrafa.A Coruña
19-12-05 Dep. Debuxo 3º C ESO Exposición: Margaret Bourke White. Fotógrafa.
20-12-05 Dep. Debuxo 3º A ESO Exposición: Margaret Bourke White. Fotógrafa.
20 -12-05 X. M. Neira 2º C, ½ de 2º B Alumán. Arteixo
21-12-05 X. M. Neira 2º A, 1/2de 2º B Alumán. Arteixo
20, 21-12-05 Dep Música 1º, 2º, 3º, 4º, ESO 1º, 2º Bach Concerto didáctico no Auditorio de Mera
22-12-05 Cristina Fernández 2º ESO Visita á fábrica da Coca-Cola
26-01-06 Dep. Música 3º ESO, 1º Bach. Concerto no Pazo da Opera
1-02-06 Departamento de Galego 3º ESO Conferencia do escritor Manolo Lourenzo (12:30-14:10)
13-02-06 Dep. Galego 1º,2º, Bach. Teatro en Mera
14-02-06 Dorinda Rivera, Mabel Veiguela 4º A, B, C. ESO Tertulia literaria co escritor Agustín Ferdz. Paz. – Biblioteca Rialeda (21:20 – 14:10)
14-02-06 Marián, Raquel, Mª Carmen 2º ESO Concerto no Pazo da Ópera
15-2-06 Dep. Debuxo 1º ESO Escola de Cerámica. Sada (Modelado)
16-02-06 Titores 2º ESO Cinensino. Descubriendo nunca jamás. A Fábrica (11-1:30)
20-02-06 Dorinda Rivera, 1º A, Bch. Tertulia literaria co escritor Xosé Miranda- Santa Cruz : (10:10 – 12:10)
20-02-06 Milagros Rey 2º Bach subg. A Visita a EMALCSA (11:30 a 13:30)
21-02-06 Dep de Bioloxía 2º Bach. Central Térmica de Meirama (9:20-12:30)
06-03-06 Dorinda Rivera 4º A, B, C ESO Sesión de cine no Salón de Actos do Instituto (4:15-5:55)
08-03-06 X. Carballude 1º, 2º Bach. Teatro IES “Crucero Baleares”
09-03-06 Ramiro Piñeiro 3º C. ESO Sesión Deportiva en Mera (11:20 a 14:10)
10-03-06 X. Carballude 1º, 2º, Bach. Teatro IES “Crucero Baleares”
13-03-06 Dep de Francés 3º, 4º ESO, 1º,2º, Bach. Teatro. IES “Cruceiro Baleares” (12:30-14:10)
15-03-06 Dep. Galego 4º A, B; C. Visita a Mondoñedo
17-3-06 Dep. Debuxo 1º ESO Escola de Cerámica. Sada (Decoración)
(27-31)-03-06 Interdepartamental Todos Semana da Ciencia
6-4-06 Dep Filosofía e Economía 1º, 2º Bach.Ciencias Sociais Visita á delegación de Facenda de A Coruña
7-04-06 Dep. Debuxo 4º ESO Visita á Fundación Caixa Galicia
(5,6,7)-04-06 3º ESO, 1º Bach Viaxe a Madrid
05-04-06 Dep. de Orientación 2º Bach. Xornadas de Orientación Académico-Profesional (A Fábrica)
07-04-06 Dep. Debuxo 4º ESO (Debuxo) Visita a Se da Fundación Caixa Galicia
07-04-06 Conello 4º ESO Charla no Salón de Actos sobre o tema “A Convivencia”
07-04-06 Concello 1º Bach. Charla no Salón de Actos
20-04-06 Dep. de Orientación 4º ESO Xornadas de Orientación Académico-Profesional (A Fábrica)
18-04-06 Dep. Debuxo 3º ESO Visita a Fundación Caixa Galicia
28-04-06 Titorias 2º ESO Cinensino – Racing Stripes. A Fábrica(9-11:30)
Do 3 ó 10 –05-06 Vicedirección- APA 4º ESO Viaxe cultural-recreativo de final de Etapa Tenerife
11-05-06 Dep E. F. 4º B, 4º D Actividade de Body-Kayak (Bastiagueiro)
16-05-06 Dep. Música 3º, 4º C Concerto Didáctico “Letras Galegas”
24-05-06 Dep. de Biloxía 2º Bach. Visita a SOGAMA (8:30- 12)
25-05-06 Dep. E.F. 1º Bach. A, B Actividade de Piragüismo (Pontedeume)
3º trimestre Carmen G. Rodeja
Fernando Vidal Meijón
Tódolos niveis Convocado polo Concello de Oleiros Actividade “ESCOLA GUAPA”
01-06-06 Dep. de Ed. F.. 4º C ESO Actividade: Body.Kayak en Bastiagueiro
23-06-06 Titorias 1º e 2º ESO Visita cultural a cidade de A Coruña
23-06-06 o 28-06-06 Cristina Fernández Aniana Díaz 4º ESO e 1º, 2º Bach. Excursión a cidade de Londres